Sommargudstjeneste


Sommargudstjeneste Herad Kyrkje 19. juli kl. 17:00

 

Prest: Thor Egil Abrahamsen

Organist: Wim Treurniet

Ta med unge og eldre og kom. Lat oss syne at Herad kyrkje er liv laga, og det same er sommargudstenesta. 

Heradutvalet

Tilbake