Annen info


Under finner du informasjon om utleie, givertjeneste, og frivillighet. Det er også mulig å klikke seg inn og lese aktuelle utgaver av menighetsbladet, samt referater fra Farsund menighetsråd.