Oppdatering fra staben i Farsund menighet


En oppdatering fra staben i Farsund menighet er nå lagt ut i forbindelse med situasjonen knyttet til Covid-19 viruset som preger hverdagen for oss alle. 

Les mer

 

Oppdatering fra staben i Farsund menighet


En oppdatering fra staben i Farsund menighet er nå lagt ut i forbindelse med situasjonen knyttet til Covid-19 viruset som preger hverdagen for oss alle. 

Les mer

 

CORONA-virus og smitteverntiltak i Farsund menighet


Vi ønsker å følge føre-var-prinsippet, og har etter anbefaling fra kommuneledelsen 11.03.20 valgt å avlyse alle arrangementer og tiltak inntil videre.

Les mer

 

CORONA-virus og smitteverntiltak i Farsund menighet


Vi ønsker å følge føre-var-prinsippet, og har etter anbefaling fra kommuneledelsen 11.03.20 valgt å avlyse alle arrangementer og tiltak inntil videre.

Les mer

 

Ledig stilling: kirkeverge og menighetssekretær


Vi har for tiden 2 utlyste stillinger i Farsund kirkelige fellesråd: kirkeverge 100% fast stilling, samt  menighetssekretær 70% ettårig vikariat.   

Les mer

 

Ledig stilling: kirkeverge og menighetssekretær


Vi har for tiden 2 utlyste stillinger i Farsund kirkelige fellesråd: kirkeverge 100% fast stilling, samt  menighetssekretær 70% ettårig vikariat.   

Les mer

 
 

Oppdatering fra staben i Farsund menighet

En oppdatering fra staben i Farsund menighet er nå lagt ut i forbindelse med situasjonen knyttet til Covid-19 viruset som preger hverdagen for oss alle. 

Les mer

 

CORONA-virus og smitteverntiltak i Farsund menighet

Vi ønsker å følge føre-var-prinsippet, og har etter anbefaling fra kommuneledelsen 11.03.20 valgt å avlyse alle arrangementer og tiltak inntil videre.

Les mer

 

Ledig stilling: kirkeverge og menighetssekretær

Vi har for tiden 2 utlyste stillinger i Farsund kirkelige fellesråd: kirkeverge 100% fast stilling, samt  menighetssekretær 70% ettårig vikariat.   

Les mer

 

AVLYST! SYNG MED OSS- SAMLING 15. mars

11.03.2020: SYNG-MED-OSS blir dessverre avlyst grunnet smittevern i forbindelse med CORONA-viruset.  

Les mer

Farsund menighet