Kontaktinformasjon


Farsund menighet

Besøksadresse: Kirkegaten 9, 4550 Farsund 
Fakturaadresse:
Postboks 182, 4553 Farsund 
Telefon:
47 47 33 40
Epost:
 farsund.menighet@farsund.kirken.no

Administrasjonsleder (permisjon)

Renate Reinertsen

47473340

Send e-post

Diakon

Astrid Mattingsdal Nøtland

90507642

Send e-post

Kirketjener

Benjamin Strandberg

939 82 474

Send e-post

Kontormedarbeider (vikar)

Anastasia Brekne

47473340

Send e-post

Musikkmedarbeider

Sigrid Kydland

97143787

Send e-post

Organist

Wim Treurniet

981 07 639

Send e-post

Renholder

Anne Grethe Andreassen

970 19 341

Send e-post

Sokneprest

Henning Huseby Jansen

97633127

Send e-post

Spesialprest (50%)

Runar Foss Sjåstad

94289904

Send e-post

Trosopplærer

Elen Kristin Meberg Seim

95213230

Send e-post

Ungdomsarbeider

Margrete Ytterdahl Bjørndal

99566916

Send e-post