Takkoffer i Coronaperioden


Flere har etterspurt en oversikt over takkoffer i denne perioden hvor vi ikke kan avholde ordinære gudstjenester. I denne artikkelen har vi laget en oversikt slik at de som ønsker å gi til de enkelte mottagerne fortsatt har muligheten til det. 

 

Noen har etterspurt hvilke takkoffer som var satt opp på de søndagene der gudstjenestene har blitt avlyst, med tanke på å gi det de hadde tenkt å gi i takkoffer. Det er veldig flott at dette etterspørres, og her følger en oversikt som går fra kirka ble stengt og ut april:


15.mars               Frelserens kirke                Trosopplæringen

22.mars               Frelserens kirke                Menighetsarbeidet

29.mars: Frelserens kirke: ungdomsarbeidet i Farsund menighet

5.apri: Frelserens kirke: trosopplæringen i Farsund menighet 

9.april: Herad kirke: Misjonsprosjekt i Daudi

9.april: Spind kirke: Misjonsprosjekt til Israelsmisjonen

12.april: Frelserens kirke: Menighetsarbeidet

13.april: Spind kirke: diakoniarbeidet i Farsund menighet

19.april: Frelserens kirke: ungdomsarbeidet i Farsund menighet 

26.april: Frelserens kirke: Misjonsprosjekt til Stefanusalliansen

 

Du kan gi takkoffer ved å sende på Vipps nr 101099 (Frelserens kirke), 101102 (Spind kirke), 101101 (Herad kirke).  Dersom det er et spesielt formål du ønsker å støtte, må du skrive dato, kirkenavn og navn på formålet når du vippser (Eks: «15.03, Frelserens, trosopplæring» eller «09.04, Spind, Israelsmisjonen). Hvis du ikke skriver noe, går pengene til menighetsarbeidet, som på grunn av stengte kirker nå mister betydelige inntekter. Tusen takk for gaven!

 

 

Tilbake