Ledig stilling: trosopplærings- medarbeider 50% vikariat


Vi har valgt å lyse ut vår ledige stilling som trosopplæringsmedarbeider i 50% vikariat med mulighet for forlengelse, på nytt.
Søknadsfrist 20. august. 

Det er ledig vikariat i 50%-stilling som trosopplæringsmedarbeider i Farsund menighet fra 1. september 2023 til 31.august 2024 med mulighet for forlengelse. Vi kan også vurdere en lavere stillingsprosent om dette er aktuelt for søkeren. Vi søker en selvstendig, kreativ og engasjert person som liker utfordringer. Vikariatet knyttes til Farsund sokn som har ca 3000 kirkemedlemmer og mange frivillige medarbeidere. Arbeidssted ligger vegg i vegg med Frelserens kirke, midt i Farsund sentrum. Farsund menighet er en aktiv menighet med et stort frivillig arbeid innen barnearbeid, trosopplæring, ungdomsarbeid, diakoni og musikkliv. Gudstjenestelivet er rikt og variert, og oppslutningen er veldig god. Menighetens visjon er ”Farsund menighet- en menighet som ser på tvers av generasjoner». Vi søker en medarbeider som deler vår visjon.

Arbeidet bygger på klare ansvarsfordelinger, men flere av arbeidsoppgavene løses i samarbeid med de øvrige ansatte i staben, som består av sokneprest, spesialprest, organist, diakon, trosopplærer, renholder, familie- og ungdomsmedarbeider og kirketjener.

Stillingen rapporterer til administrativ leder i Farsund sokn vedrørende daglige oppgaver. Personalansvaret ligger til kirkeverge.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og koordinere trosopplæringstiltak, i hovedsak for aldersgruppen 10-18 år.
  • Dette gjøres i henhold til egen fordelingsplan utarbeidet i samråd med trosopplærer og nærmeste leder.
 • Være faglig oppdatert innenfor Den norske kirkes trosopplæringsarbeid og planer.
 • Undervise barn/ungdom/voksne i samsvar med den lokale trosopplæringsplanen.
 • Bidra til bred deltakelse og aktiv involvering fra barn, unge og deres foreldre/foresatte i menighetens felleskap.
 • Bidra til at barn/unge med spesielle behov får tilbud om tilpasset opplæring og inkluderes i menighetens fellesskap.
 • Medvirke til planlegging og gjennomføring av de gudstjenester som naturlig henger sammen med de tiltak trosopplæringsmedarbeideren har ansvar for. 
 • Ta initiativ til samarbeid med skole/barnehage/organisasjon.
 • Rekruttere, lære opp og veilede frivillige medarbeidere.
 • Koordinere trosopplæringstiltak tverrfaglig med andre ansatte i menigheten(e).
 • Benytte sosiale medier aktivt som et kommunikasjonsmiddel til målgruppene.
 • Samarbeid med ungdom- og familiemedarbeider om spesifikke ungdomsarrangementer, bl.a. Bibelsmugling.
 • Aktiv deltagelse i konfirmantarbeidet, både administrativt og i forbindelse med undervisningstimer og konfirmantleir.
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av babysang én gang pr. uke.

 

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med relevant høyskole eller universitetsutdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk eller liknende
 • Ønskelig med erfaring innenfor stillingens arbeidsområder
 • Kjennskap til kirkelig virksomhet er nødvendig
 • Kompetanse innen IKT
 • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Personlige egenskaper:

 • Kunne jobbe selvstendig, strukturert og med flere saker parallelt
 • Trives sammen med barn og ungdommer
 • Ansvarsfull, lojal, pålitelig og positiv
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God relasjonsbygger
 • Fleksibel og samarbeidsvillig

Vi tilbyr:

 • Et godt og travelt arbeidsmiljø
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Lønn og pensjonsordning etter gjeldende regulativ

Det må regnes med helge og kveldsarbeid.

Den som tilsettes må fremlegge politiattest og være medlem av Den norske kirke.

Kontaktperson:

Administrasjonsleder Renate Reinertsen, telefon 958 05690, renate.reinertsen@farsund.kirken.no eller kirkeverge Kristian Th Kjørkleiv, tlf 907 90 462, kristian.kjorkleiv@farsund.kirken.no.

Søknadsfrist: Søknad med CV og dokumentasjon sendes til kristian.kjorkleiv@farsund.kirken.no innen 20.aug.  Ønsket tiltredelsesdato: Snarest mulig

Tilbake