Feil i kontonummer- giro i menighetsbladet


MENIGHETSBLAD NR. 2 - OBS!

Det har dessverre sneket seg inn en feil i kontonummeret på giroen til diakonien 🙁 Det riktige kontonummeret er 2801.30.61035.

 

MENIGHETSBLAD NR. 2 - OBS!

Menighetsblad nr. 2 er i disse dager på vei til alle husstandene i kommunen vår. Vi har imidlertid oppdaget at det dessverre har sneket seg inn en feil i kontonummeret på giroen til diakonien 🙁 Det riktige kontonummeret er 2801.30.61035.

Beklager dette, men tusen takk for gaven til dere som ønsker å hjelpe oss med diakoniarbeidet 🙂

Tilbake