Informasjon til nye konfirmanter 

I 2024 blir konfirmasjonsdatoene slik: 

Spind kirke søndag 8.september kl 11:00
Frelserens kirke lørdag 14.september kl 11:00 og kl 13:00
Herad kirke søndag 15.september kl 11:00

Oversikt over konfirmantopplegget, info om leir, påmeldingsfrister og lignende blir det gitt informasjon om i starten og underveis i konfirmantåret.

Under finner du oversikten over selvvalgte praksisaktiviteter som konfirmantene velger ved påmeldingen. Disse kommer i tillegg til månedlig undervisning og hjemmegruppesamling: 

1. Deltaker på K2Ung.
    Være med på ungdomsklubben K2Ung fredager i oddetallsuker kl 20.00-23.00, på K2. Dette inkluderer å være en del av miljøet
    på klubben. Det forventes at konfirmantene som velger dette er tilstede minst 8 fredager i løpet av konfirmantåret. Oppstart i
    august/september.

2. Deltaker i Ungdomskoret.
    Dette er et flott alternativ for alle som liker å synge, eventuelt spiller et instrument. De som velger koret, deltar på øvelser og
    opptredener
 i regi av Farsund Ungdomskor. Dette inkluderer å være en del av miljøet i koret. Øvelsene er torsdager kl 18.00-
    19.00, på K2. 
Det forventes at konfirmantene som velger koret er med gjennom hele skoleåret. Oppstart i august/september.    

3. "Møte med mennesker".
    De som velger denne praksisaktiviteten, vil møte mennesker med interessante og lærerike livshistorier. De vil fortelle om livet
    sitt og troen sin, og vi får anledning til å stille spørsmål. Det forventes at man deltar i samtalen ved å forberede spørsmål til
    samlingen. Det blir 8 samlinger i løpet av konfirmantåret. Oppstart i august/september. 

Her finner du brosjyre som forteller litt om konfirmantåret