Sammen som kirke i hele verden


Gjennom aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" ønsker vi å øke engasjementet rundt et av menighetens misjonsprosjekter. I år har Farsund menighet valgt NMS Estland som sitt prosjekt i forbindelse med denne aksjonen. 
 

Målet med aksjonen er å styrke menighetens identitet som en del av den internasjonale kirke og videre bidra til å skape større engasjementet rundt et valgt misjonsprosjekt. I Farsund menighet har vi i år valgt å fokusere på vårt misjonsprosjekt NMS Estland, https://nms.no/land/estland/ 
Vi ønsker å bygge fellesskap gjennom forbønn, informasjon og innsamlig som styrker misjonsengasjementet her hos oss, og gleder oss til å ha dette som tema i tiden fremover. 

Informasjon om aksjonen finnes på kirken.no https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/sammen%20som%20kirke%20i%20hele%20verden/informasjon/aksjonsbeskrivelse/ 

Tilbake