VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER I FARSUND MENIGHET SOMMEREN 2021


 

- Misjonsgudstjeneste på Vigeholmen 04.07. kl 16.00.
  Båtskyss fra Viga kl 15.30.


- Gospelgudstjeneste på Torvet 11.07. kl 11.00

- Sommergudstjeneste i Herad kirke 11.07. kl 17.00


- Gudstjeneste i Frelserens kirke 18.07. kl 11.00


- Friluftsgudstjeneste Loshavn 25.07. kl 13.00


– Gudstjeneste i Frelserens kirke 01.08. kl 11.00

- Felles gudstjeneste med Lista Vestbygda kapell 08.08. 11.00


- Gudstjeneste i Frelserens kirke 15.08. kl 11.00


- Pilegrimsgudstjeneste i Munkekjerka (Vest Lista) 15.08.
  kl 15.00. Oppmøte på Jølle kl 13.30 for pilegrimsvandring til
  Munkekjerka for de som ønsker det.

- Gudstjeneste i Herad kirke 15.08. kl 17.00


- Gudstjeneste i Frelserens kirke 22.08. kl 19.00

- Familiegudstjeneste i Frelserens kirke 29.08. kl 11.00

Tilbake