Kirken åpnes for gudstjenester igjen


NÅ ÅPNER KIRKENE FOR GUDSTJENESTER IGJEN! Velkommen til Frelserens kirke søndag 24.mai kl 11.00. Gudstjenesten er ved Henning Huseby Jansen og Wim Treurniet. Takkoffer denne dagen går til menighetens arbeid. Bruk gjerne Vipps 101099. Bønn i Torgkapellet 10.30.

 

Vi må forholde oss til smittevernreglene når vi samles igjen. Det innebærer blant annet følgende:
- Syke personer eller personer som har noen form for symptomer på luftveisinfeksjon kan dessverre ikke delta på gudstjenesten.
- Kun hovedinngangen til kirka er åpen, i tillegg hovedinnganger til Kirketorget og K2.
- Vi er pålagt å registrere alle som kommer. Navnelisten makuleres etter 10 dager.
- Hold minst 1 meters avstand til andre. Dette gjelder både før, under og etter gudstjenesten.
- Putene i kirka er fjernet. Ta evnt med egen pute.
e) Vær nøye med håndhygiene. Antibac står flere steder.
- Det blir inntil videre dessverre ikke kirkekaffe etter gudstjenestene.
Dersom man er syk og ikke kan komme på gudstjenesten, kan man ringe diakon Astrid (90507642) eller prest Henning (97633127) dersom man ønsker en samtale.
Velkommen til gudstjeneste!

Tilbake