Mannsmøter


Mannsmøtene finner sted andre tirsdag i måneden, kl. 19:00, på Kirketorget. 

Mannsmøtene har eksistert i over 50 år. Antall oppmøtte har variert opp igjennom årene, og nå ligger møtedeltagelsen på ca. 30 deltagere hver gang. 
Slik navnet tilsier er dette et samlingspunkt for menn. Her er det andakt, bevertning og deretter et foredrag. 
Temaet for foredragene varierer, blant annet innen historie, teologi, opplevelser og ligendene. 

Nye medlemmer er hjetelig velkommen. 

Tilbake