K2UNG


K2UNG er et tilbud til ungdom fra 8. klasse og oppover. Det er K2UNG-kvelder fredager i oddetallsuker fra kl. 20:00. 

Tilbake