Menighetsrådet 


 Farsund menighetsråd møtes månedlig til menighetsrådsmøte. Her publiser vi i etterkant referat fra møtene:

2024:

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni 

August
September
Oktober 
November
Desember