Ønsker du å gifte deg?


Velkommen til vigsel i Farsund menighet. 

Vennligst ta kontakt med menighetskontoret på e-post: farsund.menighet@farsund.kirken.no slik at vi kan finne en dato som passer for deres vielse.