Praktiske spørsmål


Konfirmasjonstiden i Farsund menighet

I Farsund menighet har vi konfirmasjon i alle de tre kirkene våre: Frelserens kirke, Spind kirke og Herad kirke. Selve konfirmasjonen finner sted tidlig på høsten, i september.

På vårparten før et nytt konfirmantår, åpner vi for påmelding via våre nettsider. Alle 8.klassinger som er medlemmer i kirka (døpt) får personlig invitasjon til å melde seg på som konfirmant, men også ungdommer som ikke er døpt er velkommen. Vanligvis starter påmeldingen i april/mai, og presentasjonsgudstjenesten er i oktober/november. Praksisaktivitetene (K2Ung, Ungdomskoret og "Møte med mennesker") starter imidlertid i august/september og følger skoleåret. 

Hvert år inviteres alle foreldre til et informasjonsmøte i forkant av presentasjonsgudstjenesten. Her vil dere bli presentert for undervisningsopplegget, få anledning til å møte konfirmantlederne og stille spørsmål. 

Undervisningsopplegget i Farsund menighet består av fellesundervisning og hjemmegrupper. Gruppeundervisningen foregår rett etter skoletid, og konfirmantene får en matbit før vi starter. Hjemmegruppene foregår på ettermiddag/kveldstid. I tillegg velger konfirmantene en selvvalgt praksisaktivitet.

I løpet av konfirmantåret deltar konfirmantene på to aksjoner (flaskeinnsamling rett over nyttår og Fasteaksjonen rett før påske),  for å bidra til å hjelpe andre. De er også med på noen gudstjenester for å bli kjent med gudstjenestene i Den norske kirke. 

Sammen med konfirmanter fra andre menigheter drar vi på 5-dagers sommerleir i regi av "HEKTA". Dette pleier å være et høydepunkt i konfirmantåret. Vanligvis er leiren første eller andre uka i skoleferien. 
Leiren koster en del, men vi ønsker at alle skal kunne velge konfirmasjon i Farsund menighet uavhengig av familiens økonomi. Dersom det er vanskelig å klare å betale deler av eller hele beløpet (2900,- kroner), tar dere kontakt med administrasjonsleder Renate Reinertsen eller sokneprest Henning Huseby Jansen, så finner vi en løsning. En slik avtale er selvsagt underlagt taushetsplikten vår. 

Konfirmasjonsgudstjenestene faller enten på en lørdag eller en søndag, ut ifra hvilken kirke det gjelder. Konfirmantene står helt fritt til å velge hvilken kirke de ønsker å konfirmeres i.

Vi tar forbehold om endringer i dato på konfirmasjoner som ligger mer enn ett år frem i tid.