Ønsker du dåp?


I Farsund menighet gjennomfører vi dåp for både barn og voksne i alle våre tre kirker. Vi har også mulighet til å gjennomføre dåp i Torgkapellet i Farsund og under friluftsgudstjenestene vi har om sommeren. 

De fleste velger å døpe barna når de er mellom 3 og 6 måneder, men det er ingen regel for dette. Vi ønsker mennesker i alle aldre velkommen til dåp i Farsund menighet. Det er mest vanlig å døpe i den menigheten man tilhører, men noen foreldre velger også å døpe barnet i den menigheten hvor en av foreldrene kommer fra. Det er imidlertid i den menigheten hvor dere er bosatt dere må melde inn dåpen, og det er denne menigheten som vil følge opp barnet i forhold til ulike trosopplæringstiltak i fremtiden. 

Kontakt menighetskontoret for å finne en passende dato. De vil deretter sende dere et innmeldingsskjema pr. e-post.