Valgresultater Menighetsrådsvalg


Her kan du se listen over påtroppende menighetsråd i Farsund sokn. 

Resultatene fra menighetsrådsvalget er nå klare.  Det ble avgitt totalt 391 stemmer, hvorav 173 ble avgitt ved digital forhåndsstemming. 


Påtroppende menighetsråd i rekkefølge basert på antall stemmer, fra flest til færrest:

Johannes Maubach
Hilde Rullestad
Arild Dagfinn Tobiassen
Marit Salvesen
Anders Numme
Berit Velle Andreassen
Joyce Nondo
Randi Lohndal Frestad
Benth Erik Castberg
Gunnar Fossland

Marthe Beate Edvardsen (1. vara)
Elin Spinnangr Lundegaard Salvesen (2. vara)
Reidun Akersmyr Syvertsen (3. vara)
Heidi Karine Josefine Eilertsen (4. vara)
Thor Ullerø (5. vara)

Tilbake