Kirkeforeningen


Kirkeforeningen møtes den andre torsdagen i måneden, kl. 17:00, på Kirketorget. 

Kirkeforeningen har eksistert siden tidlig på 50- tallet, og består av kvinner som møtes jevnlig for sosialt samvær, sang, lesning og en liten andakt. 

Kirkeforeningen har gjennom årenes løp samlet inn penger til ulike bruksgjenstander som menigheten/kirken har hatt stor glede og nytte av. 

Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen. 

Tilbake