Menighetsbladet


Redaktør:
Synnøve Rydningen
E-post: synnoverydningen@gmail.com

Menighetsbladet har 4 utgivelser pr. år. Klikk på utgivelsen for å lese det aktuelle bladet. 

Nr. 1/2024
Nr. 2/2024
Nr. 3/2024
Nr. 4/2024

Nr. 1/2023 
Nr. 2/2023
Nr. 3/2023
Nr. 4/2023

Nr. 1/2022
Nr. 2/2022
Nr. 3/2022
Nr. 4/2022

Nr 1/2021
Nr 2/2021
Nr 3/2021

Nr 1/2020 - uke 7
Nr 2/2020 - uke 22
Nr 3/2020 - uke 39
Nr 4/2020 - uke 48 

Nr 1/19 - uke 7
Nr 2/19 - uke 21
Nr 3/19 - uke 39
Nr 4/19 - uke 48 

 

Gaver til menighetsbladets drift kan gis til konto:  3095 57 04769